تابلو فرش اسب و بوسه بر اسب

Horse & Jockey Girl

این تابلو فرش دست بافت ایران میباشد که رج آن دقیقاً 50 و چله (ریشه) ابریشم میباشد که در بافت این تابلو از پشم درجه یک استفاده شده است.

گالری فرش اسدی عرضه کننده نفیس ترین تابلو فرشهای ایرانی

تابلو فرش اسب

 

تابلو فرش بوسه بر اسب

طول:  

0/49 سانتیمتر

طول:  

0/87 سانتیمتر

عرض: 

0/694 سانتیمتر

عرض: 

0/63 سانتیمتر

رج: 

50 گره در هر 7 سانتیمتر

رج: 

50 گره در هر 7 سانتیمتر

تعداد رنگ: 

37 رنگ

تعداد رنگ: 

115 رنگ

 
به گالری فرش اسدی خوش آمدید
Next:
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/7
 

گالری تابلو فرش نفیس دست بافت تبریز

  • درباره فرش تبریز

  • وب سایت های دیگر

  • کیفیت فرش اسدی

These carpet tableaus are all hand-knotted of silk (in warp) in Iran,woven from high quality wool with a foundation of exactly 50.

These carpet tableaus are all hand-knotted of silk (in warp) in Iran,woven from high quality wool with a foundation of exactly 50.