تابلو فرش بوسه بر اسب

تابلو فرش اسب

تابلو فرش اسبAsk a question about this product

طول:  

0/49 سانتیمتر

عرض: 

0/69 سانتیمتر

رج: 

50 گره در هر 7 سانتیمتر

تعداد رنگ: 

37 رنگ

این تابلو فرش دست بافت ایران میباشد که رج آن دقیقاً 50 و چله (ریشه) ابریشم میباشد که در بافت این تابلو از پشم درجه یک استفاده شده است.

گالری فرش اسدی عرضه کننده نفیس ترین تابلو فرشهای ایرانی

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Last Updated: Thursday, 26 November 2015 05:02