تابلو فرش قایق عشق

تابلو فرش مهر مادر

تابلو فرش مهر مادرAsk a question about this product

طول:  

1/00 سانتیمتر

عرض: 

0/70 سانتیمتر

رج: 

50 گره در هر 7 سانتیمتر

تعداد رنگ: 

134 رنگ

این تابلو فرش دست بافت ایران میباشد که رج آن دقیقاً 50 و چله (ریشه) ابریشم میباشد که در بافت این تابلو از پشم درجه یک استفاده شده است.

گالری فرش اسدی عرضه کننده نفیس ترین تابلو فرشهای ایرانی

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Last Updated: Friday, 12 February 2016 09:39